Течност за чистачки

 

Течност за чистачки - концентрат (-70°С)

 
Аромат - горски плодове.
Разфасовка - 1 литър.
Съдържание - Метанол (20% - 90%), етанол - 2%, изопропанол - 2%, аромат, оцветител, ПАВ и др.
 
Разреждане:
За зимна течност за чистачки до - 30°С - 1 литър вода;
За зимна течност за чистачки до - 20°С - 2 литра вода;
За лятна течност за чистачки - 5 литра вода;
 
Инструкции за безопасност:
Лесно запалима;
Да се пази далеч от достъп на деца;
Съдът да се държи плътно затворен;
Да се съхранява далеч от източници на запалване.


 

Зимна течност за чистачки

 
Готова за употреба.
До - 20°С
Разфасовка - 5 литра.
Съдържание - Метанол, Етанол, ПАВ, аромат, оцветител, вода.

Инструкции за безопасност:
Лесно запалима;
Да се пази далеч от достъп на деца;
Съдът да се държи плътно затворен;
Да се съхранява далеч от източници на запалване.


 

Лятна течност за чистачки

 
Готова за употреба.
Разфасовка - 2 литра.
Съдържание - Етанол - 0.095-2%, ПАВ, аромат, оцветител, вода.

Инструкции за безопасност:
Лесно запалима;
Да се пази далеч от достъп на деца;
Съдът да се държи плътно затворен;
Да се съхранява далеч от източници на запалване.