AdBlue®

Екологичните проблеми свързани със замърсяването на атмосферата принудиха Европейските правителства да вземат засилени мерки за намаляване емисиите на вредни  вещества в изгорелите газове на автомобилния транспорт.
 
Химичният агент - AdBlue® е търговска марка регистрирана  в международния офис на Световната Организация за Интелектуална Собственост в Женева и е притежание на VDA (Организация на Германските автомобилостроители).
 
Разтворът не е опасен и няма специални правила, които регулират неговото транспортиране. Въпреки това уреата е несъвместима с някои материали и трябва да се съхранява и превозва в контейнери, които не корозират при контакт с продукта. За да се гарантира дълготрайността му е желателно той да бъде съхраняван при температурен интервал от -11°C до + 30°C и далеч от пряка слънчева светлинa.

AdBlue®: СИНТЕЗ или МЕХАНИЧНО РАЗБЪРКВАНЕ 

SCR (Selective Catalytic Reduction) системите са много чувствителни към качеството на използваното AdBlue®. За да се избегнат повреди в системата е изключително важно продуктът, който използвате да отговаря на всички изисквания за качество и да не е замърсен по време на производството, транспортирането, опаковането или съхранението му.
 
Процесът на синтез на AdBlue® е единствения, който покрива всички изисквания за качество.
 
Отдолу ще намерите списък с разликите между двата начин за производство AdBlue®:

   AdBlue® получен чрез синтез:

 • По-голяма чистота на продукта, без риск от замърсяване.
 • Високо качество на всяка партида.
 • По време на производството, продуктът постоянно е в течно състояние.
 • Проследяване на всяка партида.
 • Производството е възможно само в големи азотно-торови заводи.

AdBlue®получен при разтваряне (механично разбъркване) на гранулирана уреа

 • Няма гаранция за използване на специална УРЕА за AdBlue-Urea AM.
 • Опасност от замърсяване през различните стадии на производство.
 • Непостоянство в качеството на различните партиди.
 • Разтварянето на гранулирана уреа води до появата на остатъчни елементи.
 • Произходът на гранули.

NOXy® е 32,5%-ов разтвор на урея пуснат на пазара от Grupa Azoty, който се получава от технически чист (без замърсители) карбамид и деминерализирана вода, известен също като AdBlue® 1. Ауто Трейд Кемикълс ООД предлага на своите клиенти висококачествен продукт, произведен по метода на синтез, под марката NOXy®  от Grupa Azoty PUŁAWY, с доказано качество и гаранция за безпроблемна експлоатация на SCR системата на Вашите тежкотоварни автомобили и селскостопански машини. 

Нашата цел е да предоставим високо ниво на обслужване, осигурявайки на клиентите си ритмични доставки до всяка точка на страната, във възможно най-кратки срокове.

Ауто Трейд Кемикълс ООД предлага NOXy®  в следните обеми:

 • Специализирани автоцистерни за AdBlue® с вместимост 24 000л., оборудвани със система за разтоварване и опция за разпечатване на информация за разтовареното количество, и взимане на контролна проба;
 • IBC контейнери с капацитет 1250 л. и 1000 л.;
 • Система за AdBlue® - 2800 л.;
 • Индустриални опаковки от 10 л. с накрайник за лесно зареждане

1 AdBlue® е регистрирана търговска марка на Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).

Контейнери и системи

IBC Контейнер 1000л.

IBC Контейнер 1250л.

Система за AdBlue® 2800л.

Оборудване от PIUSI

Разходомер

Пистолети

Помпа